Tibor Gero - Tarzan

Tibor Gero - Tarzan (1.11.1924 - 14.12.2007)

člen Ústrednej rady Českého a Slovenského skautingu, 1990-1992


Začal skautovať už ako 7-ročný u katolíckych skautov (1931). Neskôr, už ako študent gymnázia, bol aj radcom družiny. Zúčastnil sa aj na poslednom predvojnovom skautskom tábore pri Ráztočne v lete 1939. Potom už boli katolícki skauti nútení včleniť sa do Hlinkovej mládeže. O jeho činnosti po vojne žiaľ nevieme nič bližšie.

V januári 1990, keď sa obnovila činnosť skautov v meste Nitra, patril k najaktívnejším činovníkom. Na IV. sneme v máji 1990 bol zvolený za člena Ústrednej rady Českého a Slovenského skautingu, kde zastupoval Slovenský skauting. Od začiatku viedol 1. zbor skautov Nitra, neskôr sa stal okresným (1996 - apríl 2000) a potom aj oblastným vodcom (1998 - január 2001). V tom čase inicioval vznik viacerých skautských oddielov v okrese - v Žiranoch, Výčapoch - Opatovciach, Mojmírovciach, Ivanke pri Nitre, Hornej Kráľovej, Vrábľoch a Šali.

Prvé tábory nitrianskych skautov v 90. rokoch boli zorganizované pod jeho vedením. Zaslúžil sa tiež o navrátenie skautského majetku od zanikajúcej Pionierskej organizácie (s bratom Turi-Nagyom). Zachránil pre skautov Peťovu chatu pod Zoborom, ktorú odkúpil za vlastné peniaze a daroval ju nitrianskym skautom. Spolu s Ivanom Čmárom, a neskôr aj skautmi z Topoľčianok, sa asi najviac podieľal na zveľaďovaní táboriska a chaty na Jaďovej.