Priekopníci nitrianskeho skautingu

Na tomto mieste by sme radi prostredníctvom krátkych medailónov predstavili dnes už nežijúcich významných skautov a skautky, ktorí v minulosti pôsobili v meste Nitra.

Skautské osobnosti, ktoré by nemali zostať zabudnuté

Ide o veľmi zaujímavých ľudí, ktorí nás môžu v mnohom inšpirovať, aby sme aj my mohli pokračovať po cestách, ktoré oni objavili, rozvíjať tradície, ktoré títo skauti a skautky založili. Boli to zlaté časy skautingu, keď v meste Nitra boli stovky skautov a skautiek, konali sa tu veľké skautské stretnutia, súťaže a hry. Vznikali priateľstvá, z ktorých mnohé vydržali po celý život. Skauti sa zapájali do verejného života, do kultúry aj športu, zveľaďovali mesto a prispievali k jeho dobrému menu.