Eva Štepánková Muhaha

Eva Štepánková Muhaha (1931)

filmované 23. marca 2013

Zaujímavosť

Na malom oblastnom zhromaždení, ktoré sa konalo 6. januára 2014 v dolnej klubovni v Nitre nám Džordžo dal malú básničku, ku ktorej napísal, že ju zložila sestra Muhaha pre skautov k roznášaniu Betlehemského svetla.

Svetlo z Betlehema

Nesieme Vám svetlo z Betlehema,
aby každé dieťa, muž alebo žena
mali jeho žiaru na srdci aj v duši,
aby všetci žili tak, ako sa sluší,
aby aj myšlienka každá bola čistá
keď budeme vítať nášho Pána Krista.