Zaujímavosti, na ktoré sme narazili...

Popri pátraní po histórii skautingu v Nitre a jej okolí často nachádzame zaujímavé informácie, publikácie, fotografie alebo iné materiály, o ktorých si myslíme, že by mohli zaujať aj iných. Na tomto mieste preto budeme niektoré z týchto zaujímavostí publikovať, aby mohli slúžiť aj iným. Pokiaľ nám chceš s projektom akokoľvek pomôcť, prečítaj si tento článok a pošli nám informáciu o svojom záujme. Spoločný prienik pre spoluprácu určite nájdeme.

Mapa a počty registrovaných skautských oddielov RČS z roku 1922

Kategória: Zaujímavosti

zoznam skautských oddielov 1922

Koncom júla 2017 sme boli s Orlom pracovne v pražskom skautskom archíve, kde sme dohľadávali ďalšie informácie o histórii slovenského skautského hnutia. Medzi inými materiálmi sme získali aj elektronický dokument, v ktorom je zoznam oddielov registrovaných vo Zväze skautov RČS k 1. máju 1922. Českí skauti k tomuto dokumentu spracovali aj online mapu, ktorú zverejňujeme v tomto článku.

Skauting v regióne Zlaté Moravce

Kategória: Zaujímavosti

Skauting v regióne Zlaté Moravce

V jari 2017 sme od sestry Blaženky Kozolkovej Blažky z Volkoviec dostali k dispozícii jej diplomovovú prácu o histórii skautingu v Zlatých Moravciach. V jeseni nám sestra Blažka potvrdila, že diplomovú prácu môžeme zverejniť na týchto stránkach, aby bola k dispozícii a slúžila tak aj ďalším záujemcom o históriu skautingu v Nitre a blízkom okolí. Ďakujeme. Nech sa páči, príjemné čítanie.

Albert Boekholt, kniha z roku 1936

Kategória: Zaujímavosti

Šikovné ruky

Brat Jozef Ozábal Ataše, oldskaut z Trnavy, ktorý nám na naše stránky poslal článok o histórii skautskej rodiny Ozábalových, nám niekoľko dní na to poslal na zverejnenie francúzsku skautskú príručku "Šikovné ruky" z roku 1936. Brat Ataše túto príručku preložil do slovenčiny a poskytol ju skautom a skautkám na ďalšie štúdium. S vďačnosťou sme túto historickú brožúrku prijali a týmto ju posúvame ďalej všetkým záujemcom. Ďakujeme.

Skautská rodina Ozábalových

Kategória: Zaujímavosti

skautská rodina Ozábalových

Koncom mája 2014 sa nám ozval brat Jozef Ozábal Ataše, oldskaut z Trnavy. Brat Ataše nám napísal: "Som jedným z potomkov skautskej rodiny Ozábalovcov. V roku 1919 až 1923 žili v Nitre. Môj dedko, Jozef Ozábal, bol v tom čase hlavným školským inšpektorom pre Nitriansku župu, v rokoch 1923 až 1940 žil a pôsobil v Zlatých Moravciach. Vo vašej fotogalérii je fotografia z Krásna, kde s A.B.Svojsíkom sú odfotení účastníci VIII. Slovenskej lesnej školy v Krásne. Je na nej aj môj otec, v tom čase skautský vodca a stály inštruktor lesných škôl SKS (na fotke po ľavej ruke A. B. Svojsíka). Možno tieto fotky doplnia Vašu fotogalériu z tohto obdobia. Ak máte záujem môžete tiež uvereniť informácie o skautoch Ozábalovcoch z rokov 1926 až 1938, ktoré Vám posielam."

S vďačnosoťu sme tieto informácie prijali radi ich publikujeme na našich stránkach. Ďakujeme.

Časopis Nitriansky skaut č. 1/1929

Kategória: Zaujímavosti

dolná klubovňa Nitra

Pri júlovej návšteve Dolnej klubovne, kam sme zavítali kvôli pátraniu po skautských archiváliách sme medzi inými vzácnosťami objavili aj prvé číslo časopisu Nitriansky skaut z roku 1929. Máme šťastie, že jeho vydavatelia zmapovali a publikovali aktuálny stav členstva v jednotlivých oddieloch Zboru Junákov a skautov RČS (tzv. svojsíkovi skauti).