Rozlúčili sme sa s bratom Jurajom Bártom Džordžom

Dátum: . Kategória: Novinky

Juraj Bárta Džordžo

Nečakane, vo veku nedožitých 59 rokov, nás opustil brat Džordžo z Nitry. Skautovať začal v Nitre v roku 1968 ako desaťročný. Skautským vzorom mu bol aj jeho otec, predvojnový ružomberský skaut, Juraj Bárta st., neskôr veľmi známy archeológ. Jeho syn Juraj bol členom 1. oddielu skautov (vodca J. Holka) 1. zboru v Nitre (vodca L. Turi Nagy). V lete 1969 bol na svojom prvom skautskom tábore pri obci Súlovce, neďaleko od lokality Betlehém, na západnom úpätí pohoria Tribeč.

Prišli nám propagačné materiály

Dátum: . Kategória: Novinky

propagačné materiály SLSK

O našom projekte sme v júni rozprávali aj so zástupcom ústredia Slovenského skautingu v Bratislave, bratom Petrom Knapíkom Arizonom, ktorý má na starosti propagáciu a zabezpečenie skautskej storočnice v rámci celého skautského Slovenska. Po stretnutí sme sa rozhodli náš projekt so skautským dokumentom zaradiť do celoslovenského zoznamu akcií k storočnici na oficiálnych stránkach storočnice. Dnes nám z ústredia dorazil balík s propagačnými materiálmi, predovšetkým hrnčekmi, ktoré dávame filmovaným oldskautom pri rozhovoroch ako poďakovanie za ich prínos skautskému hnutiu. Týmto ďakujeme aj ústrediu SLSK, že podporuje podobné aktivity členov Slovenského skautingu.

Na návšteve u Eskima

Dátum: . Kategória: Novinky

na návšteve u Eskima

Tesne pred odchodom na skautský tábor sa nám ešte podarilo navštíviť skauta Eskima, ktorý síce ešte nepatrí k oldskautom, ale veľa si toho z obdobia svojho aktívneho skautovania pamätá. Eskimo v rokoch 1999 až 2007 viedol po bratovi Tiborovi Gerovi Nitriansku skautskú oblasť. V jeho časoch patrila oblasť v počte členov k najpočetnejším na Slovensku. Mali sme tu okolo tisíc registrovaných skautov a skautiek všetkých generácií. Jednou z Eskimových záľub je aj história a v jeho archíve sa nachádza množstvo zaujímavých materiálov, z ktorých mnohé určite publikujeme aj v rámci nášho projektu, či už ako zaujímavosť vo filmovom dokumente alebo ako vzácny materiál na tejto stránke.