Skauting v Nitre v spomienkach oldskautov

Niekoľko slov o nápade zdokumentovať spomienky starších skautov a skautiek v Nitre a jej okolí

s bratom Koložvárim na jeho 90. narodeninách

Prvotným dôvodom tejto našej aktivity bol môj a Orlov nápad starý viac ako 10 rokov, ešte z obdobia, keď sme aktívne skautovali v meste Sabinov na východe Slovenska. Bolo tam niekoľko oldskautov, ktorých pamäti sme plánovali aj týmto dokumentárnym spôsobom zachytiť. Čosi sa nám vtedy aj podarilo, aj keď išlo iba o články, spísanie legiend z okolia a niekoľko spomienok, ktoré sme potom uverejňovali v našom oddielovom skautskom časopise Sabinovský skaut. Popri tejto aktivite sme vtedy vypátrali hroby skautov, ktorí už nežili. Dokonca sme urobili aj mapu s návodom, ako ich môžu skauti na cintoríne nájsť a raz za čas si tak tichou spomienkou uctiť ich pamiatku. Rozprávali sme sa s ich rodinnými príslušníkmi, ktorí na nich spomínali v rôznych príhodách, fotografiách, archiváliách. Komplexne sme sa však k nejakému filmovému dokumentu vôbec nedopracovali, s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že sme vtedy boli zamestnaní inými, pracovnými aj súkromnými povinnosťami. Skautskému životu a oddielom v meste sme ale vtedy venovali obrovský kus asi 10 ročnej aktívnej roboty.

Skauting môže byť nádherným životným štýlom

oblastné skautské dni v máji 1946

Medzitým prešlo viac ako 10 rokov, aktívne sme toto obdobie neskautovali, ale postupne, ako sa nám naše vlastné deti dostávajú do vlčiackeho, či včielkarskeho veku, by sme radi odovzdali ten krásny skauting, ako sme ho poznali my, aj našim deťom. Opätovne sa ku skautingu vraciame, hľadáme cesty, akým spôsobom môžeme napomôcť väčšiemu rozvoju skautingu v štvrtom najväčšom meste na Slovensku, v Nitre. Oprášili sme tak starý nápad a začali sme pracovať na dokumente, ktorý by mal zachytiť spomienky nitrianskych oldskautov na časy ich aktívneho skautovania, ale aj obdobia, keď sa verejne skautovať z rôznych dôvodov nemohlo. Chceme zachytiť kus histórie, ktorej príbehy sú určite vzácne a stoja za to, aby neostali schované kdesi za dverami. Určite majú čo povedať aj mladším generáciám, pretože skauting mnohokrát prežíval aj svoje zlaté časy a môže byť aj pre dnešné deti a mládež nádherným životným štýlom, ktorý stojí za to žiť. Aj spoznávaním oldskautských príbehov možno spoločne odhalíme kľúč, ako na to, aby sme sa zo života tešili a užívali si ho tak, ako pôvodne zamýšľal aj zakladateľ skautského hnutia, Lord Baden Powell of Gilwell.

Skautská storočnica

Spotlight Image
Spotlight Image

Na dokumente konzultačne spolupracujeme aj s oblastným vodcom, bratom Gandhím. Spoločne sme vytipovali 9 až 10 oldskautov a oldskautiek alebo rodinných príslušníkov tých významných odlskautov, ktorí už medzi nami nie sú. S niekoľkými z nich sme sa už stretli, hodiny filmového materiálu pomaly pribúdajú a pomedzi to chodíme aj na významnejšie akcie v oblasti, ktoré filmujeme ako sprievodný materiál k hlavnej téme filmu. Medzičasom sme však zistili, že podobnému projektu sa vo veľkom venovali a venujú aj českí skauti, ktorí majú spracované príbehy možno už stoviek významných oldskautov a oldskautiek, zapojili sa do národného programu Pamäť národa, projektu post bellum a niekoľkých ďalších. Na Slovensku sa pripravuje podobný projekt s názvom "Živé knižnice". Je tiež zameraný na spomienkové rozhovory so slovenskými oldskautmi a oldskautkami. Pri príležitosti storočnice skautingu na území Slovenska projekt rozbieha skautské ústredie v Bratislave. A slovo dalo slovo a deň pred tohtoročným letným slnovratom sme sa v Nitre stretli s hlavným organizátorom storočnice na Slovensku, bratom Petrom Knapíkom, ktorý nám doniesol aj prvé storočnicové suveníry pre tých oldskautov a oldskautky z Nitry, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje skautské spomienky. Peťo, skautským menom Arizona, fandí našej aktivite a bude rád, ak sa podobných iniciatív chytia aj ďalší ľudia na Slovensku. Náš projekt - dokument o nitrianskych oldskautoch sme ešte ten deň prihlásili ako aktivitu do projektu Skautská storočnica na stránke www.storocnica.sk, aby sa na mape Slovenska, kde sú vyznačené storočnicové podujatia a aktivity, zobrazil googlovský balónik aj pri meste Nitra... No a ak vyjde čas a budeme to vedieť, naše filmovanie by sme mohli zaradiť aj do celonárodného skautského projektu Živé knižnice, ktorého cieľom je zachytiť spomienky významných oldskautov a oldskautiek po celom Slovensku.

Privítame aj ďalších spolupracovníkov

Toľkoto teda o našom projekte. Dokument o nitrianskych oldskautoch by sme mali radi dokončený k termínu skautskej akadémie v Bošanoch. Na toto podujatie, ktoré bude v novembri, by sme radi pozvali i filmovaných oldskautov a oldskautky, a poďakovali sa im za ich celoživotný prínos a propagáciu skautingu alebo skautského životného štýlu. Súčasťou vyjadrenia vďaky by malo byť aj finálne DVD, ktoré by sme chceli oldskautom na akcii odovzdať.

Spotlight Image
Spotlight Image

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorých by účasť na podobnom projekte bavila a ktorí by chceli pomôcť a prispieť tak k jeho úspešnému dokončeniu. Potrebujeme pomôcť napríklad s prepisom rozhovorov do textu, skenovaním skautských archiválií, dočasným zapožičaním skautských archiválií, ktoré by sme spracovali a ktorými by sme obohatili film alebo túto stránku, alebo zapožičaním iných materiálov, článkov alebo literatúry, ktorá by pomohla k dokresleniu dejín skautingu v Nitre a na Slovensku.

Spotlight Image
Spotlight Image

Hľadáme aj sponzorských partnerov, ktorí majú srdcom blízko k podobným aktivitám a radi by podporili napríklad náklady na výrobu finálnych DVD alebo pomohli s technickým zabezpečením a podobne.

Akýchkoľvek spolupracovníkov a partnerov sa budeme snažiť oceniť aspoň morálne, storočnicovými suvenírmi, spomenutím v titulkoch dokumentu, ale aj na týchto internetových stránkach. Nevieme ešte, ako sa projekt rozvinie, realizujeme ho dobrovoľne a v rámci našich časových možností, ktoré sú našim hlavným obmedzením. Sami do toho vkladáme hlavne svoje nadšenie a túžbu niečo pekné vytvoriť.

So skautským pozdravom,
Daniel Blažko Jastrab