Zapoj sa a spolupracuj s nami!

Milí priatelia,
hľadáme záujemcov, ktorí by nám ako dobrovoľníci pomohli so skautským projektom "Skauting v Nitre v spomienkach oldskautov".

Skautská storočnica v Nitre Cieľom projektu je zmapovať a zachytiť spomienky starších skautov a skautiek v Nitre na ich skautskú činnosť od tridsiatych rokov 20. storočia do súčasnosti. Výstupom bude dokumentárny film, ktorý by sme chceli dokončiť na prelome rokov 2014/2015.Ako nám môžete pomôcť?

 • prepisom nahratých videorozhovorov s oldskautmi do textovej podoby,
 • skenovaním a zatriedením skautských archiválií (fotografie, diplomy, preukazy a podobne),
 • popisom zozbieraných starých fotografií - označenie osôb na fotografiách, miest, dátumov a udalostí, ktorých sa týkajú...,
 • vyhľadávaním ďalších archiválií (literatúry, fotografií, video a audio záznamov...), ktoré by sa dali do dokumentu použiť,
 • odporúčaním ďalších oldskautov a oldskautiek, ktorí skautovali v Nitre a okolí,
 • inými Vašimi nápadmi...

Privítame aj prípadných redaktorov, ktorí by na tieto stránky po zaškolení vedeli pridávať ďalšie články, fotografie a podobne...

Čo môže dať projekt Vám?

 • príležitosť využiť svoj talent na podporu dobrej veci,
 • tímovo spolupracovať na hodnotnom skautskom projekte, ktorý je súčasťou osláv 100. výročia skautingu na Slovensku,
 • príležitosť pre vytvorenie skupiny ľudí, ktorí by mohli aj v budúcnosti spolupracovať na ďalších zaujímavých projektoch (spriaznená skupina, rovering, rodinný skauting a podobne...),
 • nejaký malý darček z projektu Storočnica Slovenského skautingu,
 • budete v titulkoch filmu :)
 • uvidíme...
Skautská storočnica v Nitre

Ak Ťa tento projekt niečim oslovil a rád by si s nami spolupracoval alebo spolupracovala, neváhaj a kontaktuj nás týmto formulárom...